اطلاعیه
خانه / اسلایدر / سیستم آموزش عالی اوکراین

سیستم آموزش عالی اوکراین

کارکنان دانشگاه

آموزش عالی در كشور اوکراین تحت نظارت وزارت آموزش و علوم مي باشد. در كشور اوکراین سه سطح آموزش عالی وجود دارد، دوره ی کارشناسی، دوره ی کارشناسی ارشد و دوره دکتری.

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

۱- کارشناسی: شامل حداقل ۴ سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالی

۲- مدرك کارشناسی ارشد: شامل ۱ الی ۲ سال تحصيل پس از دوره کارشناسی و دفاع از پايان نامه و گذراندن امتحانات نهايي مي باشد.

مدرك Specialist Diploma به دو طريق ارائه مي شود:
حداقل يك سال تحصيل پس از دوره کارشناسی و يا ۵ الي ۶ سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان. مدرك Specialist Diploma نشاندهنده يك تخصص حرفه اي است و دارندگان اين مدرك مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصي و ادامه تحصيل در دوره دكتري مي باشند. اين مدرك پس از اتمام تحصيلات، دفاع از پايان نامه، و گذراندن امتحانات نهايي به دانش آموختگان ارائه مي شود.

۳- (Ph.D) دکتری: شامل حداقل ۳ سال تحصيل می باشد که با داشتن مدرك Specialist Diploma يا Magistrate Master دانشجويان در اين دوره با روش هاي مختلف تحقيق و آموزش آشنا مي شوند و در برخي دروس رشته مربوط امتحان مي دهند. پس از تهيه رساله دكتري و دفاع از آن، مدرك ( PHD) به دانش آموختگان ارائه مي شود.