اطلاعیه
خانه / دانشگاه های اوکراین / دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی

دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی

000

دانشگاه ملی علوم طبیعی اوکراین      

(دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی اوکراین)

       این دانشگاه یک نهاد پیشرو در آموزش عالی اوکراین است. تاریخ آغاز این دانشگاه به زمان پایه گزاری وزارت کشاورزی در موسسه پلی تکنیک کی یف برمی گردد، که به دانشکده کشاورزی در سال ۱۹۱۸ نام گزاری شد. در سال ۱۹۲۳ این موسسه به نهاد آموزشی مستقلی تبدیل شد. از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ موسسه زراعت، موسسه برق و تکنولوژی کشاورزی، موسسه اقتصادی به دانشکده های آموزشی تبدیل شدند.

در سال ۱۹۵۷ دانشکده دامپزشکی هم به آن اضافه شد. برای گسترش آموزش پژوهشی و نوآوری فعالیت ها و برای پاسخ گویی به نیاز های کشت و صنعت و محیط زیست و سایر رشته های اقتصادی در سال ۲۰۰۸ نام این دانشگاه از دانشگاه ملی کشاورزی به “دانشگاه ملی علوم طبیعی اوکراین” تغییر نام داد.

تلاش های دانشمندان از دانشگاه در تحقیقات بنیادی با هدف پیشرفت های علمی و فنی در زمینه زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی جانوری، بیوتکنولوژی، شیمی کاربردی، مکانیک کاربردی ، فیزیک ، محیط زیست ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، و غیره جهت گیری می شود. این دانشگاه مجهز به خوابگاه، اینترنت پرسرعت و سالن غذاخوری در فضای بسیار وسیع و زیبا با هزینه های بسیار نازل می باشد. در دانشگاه دوره های عملی و تمرینی برای رشته های دامپزشکی و رشته های عملی برگزار می شود که دانشجویان را برای رفتن به محیط کار آماده می کند.


دانشکده های دانشگاه ملی علوم طبیعی اوکراین ( دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی اوکراین)     

دانشکده دامپزشکی

دانشکده علوم انسانی و تعلیم و تربیت

دانشکده علوم دامی و منابع آب

دانشکده گیاه پزشکی، بیوتکنولوژی و محیط زیست

دانشکده زمین شناسی

دانشکده حقوق

دانشکده اقتصاد

دانشکده فن آوری مواد غذایی و مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی

دانشکده فن آوری اطلاعات

دانشکده مدیریت کشاورزی

دانشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشکده مهندسی مکانیک و فن آوری

دانشکده طراحی و مهندسی