اطلاعیه
خانه / دانشگاه های اوکراین / آکادمی علوم اوکراین

آکادمی علوم اوکراین

 

4

آکادمی  ملی علوم  اوکراین

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

آکادمی ملی علوم اوکراین تلاش فراوانی برای گسترش روابط علمی بین الملل خود و همچنین جامعه علمی جهانی بکار می برد. موسسه های این آکادمی شرکت فعالی برای انجام فعالیت های تحقیقاتی مشترک با دیگر سازمان های تحقیقاتی خارجی  دارند. قرار داد های خارجی  بسته شده این آکادمی با بیش از ۵۰ کشور دنیا بوده که از این میان می توان به مواردی همچون همکاری با آکادمی های علوم اتریش ‚ آمریکا‚ چین و هند اشاره نمود .این آکادمی همچنین قرارداد همکاری با مرکز ملی علوم تحقیقاتی فرانسه (CRNS) ‚ اجتماع تحقیقاتی آلمان (DFG)‚ انستیتوی بین المللی سیستم آنالیز کاربردی اتریش (IISA) و بسیاری از آکادمی های علوم حوزه دریای سیاه دارد.

موفقیت های بسیاری در زمینه علوم پایه و علوم کاربردی در سطح جهانی داشته و در حساب آنها بیش از ۹۰ درصد اکتشافات اوکراین به چشم می آید . این اکتشافات کاربرد وسیعی در صنعت و کشاورزی داشته و همچنین باعث پیشرفت فرهنگی نیز شده اند.

 

رشته های مقطع کارشناسی (لیسانس) وفوق لیسانس (کارشناسی ارشد) آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته فرهنگ شناسی آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته فلسفه آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته روزنامه نگاری آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته تاریخ آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته زبانشناسی آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته مترجمی آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته علوم سیاسی آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته حقوق آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته جامعه شناسی آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته فیزیک آکادمی ملی کیف اوکراین

رشته شیمی آکادمی ملی کیف اوکراین